מנעול ביומטרי – מנעול טביעת אצבע

תיקון והתקנת מנעול ביומטרי

24/7 , בתוך 20 דקות.